ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

BEŞİNCİ SINIF PROGRAM REHBERİ


501 Beşinci Sınıfta Ders Sayıları ve ECTS Kredileri

502 Beşinci Sınıfta Rotasyon Tarihleri

503 Beşinci Sınıfta Rotasyon Grupları: 

504 Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

505 Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulunda Not Payları

506 Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulunda Hedefler

507 Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

508 Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları:  02.12.2010 tarihinde güncellenmiştir.

509 Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  03.03.2011 tarihinde güncellenmiştir.

510 Topluma Dayalı Tıp Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları:  11.05.2011 tarihinde güncellenmiştir.

511 Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

512 Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

513 Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

514 Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

515 Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları: 

516 Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  20/12/2010 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

517 Hareket Sistemi Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları:  25/03/2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

518 Deri Hastalıkları Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

519 Deri Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

520 Deri Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

521 Deri Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

522 Deri Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları:  16.09.2010 tarihinde güncellenmiştir.

523 Deri Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  18.02.2011 tarihinde güncellenmiştir.

524 Deri Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları:  27.04.2011 tarihinde güncellenmiştir.

525 Göz Hastalıkları Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

526 Göz Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

527 Göz Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

528 Göz Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

529 Göz Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları   23.09.2010 tarihinde güncellenmiştir.

530 Göz Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları

531 Göz Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları: 

532 KBB Hastalıkları Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

533 KBB Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

534 KBB Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

535 KBB Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

536 KBB Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları:  03.11.2010 tari,hinde güncellenmiştir

537 KBB Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  28/01/2011 tarihinde güncellenmiştir

538 KBB Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları: 23.05.2011 tarihinde güncellenmiştir.

539 Tıbbi Laboratuvar Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

540 Tıbbi Laboratuvar Staj Kurulunda Not Payları

541 Tıbbi Laboratuvar Staj Kurulunda Hedefler

542 Tıbbi Laboratuvar Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

543 Tıbbi Laboratuvar Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları:   11.10.2010 tarihinde güncellenmiştir.

544 Tıbbi Laboratuvar Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  20.01.2011 tarihinde güncellenmiştir.

545 Tıbbi Laboratuvar Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları: 07/04/2011 tarihinde güncellenmiştir

546 Seçmeli Klinik Staj Tarihleri
546 Göğüs Hastalıkları (ZS) Klinik Staj Yapılandırılmış Programı