ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

DÖRDÜNCÜ SINIF PROGRAM REHBERİ


401 Dördüncü Sınıfta Ders Sayıları ve ECTS Kredileri

402 Dördüncü Sınıfta Rotasyon Tarihleri

403 Dördüncü Sınıfta Rotasyon Grupları: 

404 Toplum Hekimliği Staj Kurulu Not Payları

405 Toplum Hekimliği Staj Kurulu Hedefleri

Toplum Hekimliği Dersleri Şehir Hastanesi Toplantı salonunda yapılacaktır.

Halk Sağlığı ve Biyoistatistik  Uygulama Dersleri yeri ve grupları

406 Toplum Hekimliği Staj Kurulu Programları 31.08.2010 Tarihinde Güncellenmiştir.

407 Genitoüriner Hastalıklar Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

408 Genitoüriner Hastalıklar Staj Kurulu Not Payları

409 Genitoüriner Hastalıklar Staj Kurulu Hedefleri

410 Genitoüriner Hastalıklar Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

411 Genitoüriner Hastalıkları I. Blok Haftalık Programları: 08.12.2010 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

412 Genitoüriner Hastalıkları II. Blok Haftalık Programları:  09.02.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

413 Genitoüriner Hastalıkları III. Blok Haftalık Programları:  24.05.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

414 Doğum-Endokrin Sistem Hastalıkları Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

415 Doğum-Endokrin Sistem Hastalıkları Staj Kurulu Not Payları

416 Doğum-Endokrin Sistem Hastalıkları Staj Kurulu Hedefleri

417 Doğum-Endokrin Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

417-EK: Genel Cerrahi Klinik Stajı Uygulama Karnesi

418 Doğum-Endokrin Hastalıkları I. Blok Haftalık Programları:  25.11.2010 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

419 Doğum-Endokrin Hastalıkları II. Blok Haftalık Programları: 16.02.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

420 Doğum-Endokrin Hastalıkları III. Blok Haftalık Programları: 24.05.2011 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

421 Nöropsikiyatrik Hastalıklar Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

422 Nöropsikiyatrik Hastalıklar Staj Kurulu Not Payları

423 Nöropsikiyatrik Hastalıklar Staj Kurulu Hedefleri

424 Nöropsikiyatrik Hastalıklar Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

425 Nöropsikiyatrik Hastalıkları  I. Blok Haftalık Programları: 16.12.2010 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR

426 Nöropsikiyatrik Hastalıkları II. Blok Haftalık Programları:  28/02/2011 tarihinde güncellenmiştir

427 Nöropsikiyatrik Hastalıkları III. Blok Haftalık Programları: 11/05/2011 tarihinde güncellenmiştir