ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÜÇÜNCÜ SINIF PROGRAM REHBERİ


301 Üçüncü Sınıfta Ders Sayıları ve ECTS Kredileri

302 Üçüncü Sınıfta Rotasyon Tarihleri

303 Üçüncü Sınıfta Rotasyon Grupları: 

304 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Not Payları

305 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Hedefler

306 Kliniğe Giriş Staj Kurulunda Haftalık Ders Programları:  (08.09.2010 Tarihinde Güncellenmiştir)

307 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

308 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

309 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

310 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

311 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları:  26.11.2010 tarihinde güncellenmiştir.

312 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  03/03/2011 tarihinde güncellenmiştir.

313 Kalp Göğüs Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları:  25/05/2011 tarihinde güncellenmiştir

314 Gastrointestinal Hastalıklar Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

315 Gastrointestinal Hastalıklar Staj Kurulunda Not Payları

316 Gastrointestinal Hastalıklar Staj Kurulunda Hedefler

317 Gastrointestinal Hastalıklar Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

317-EK: Genel Cerrahi Klinik Stajı Uygulama Karnesi

318 Gastrointestinal Hastalıklar Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları:  ( 05.10.2010 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR)

319 Gastrointestinal Hastalıklar Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  01/02/2011 tarihinde güncellenmiştir

320 Gastrointestinal Hastalıklar Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları:  18.05.2011 tarihinde güncellenmiştir

321 Kan-Lenf-İmmün Sistem Hastalıkları Staj Kurulu Klinik Staj Tarihleri

322 Kan-Lenf-İmmün Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Not Payları

323 Kan-Lenf-İmmün Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Hedefler

324 Kan-Lenf-İmmün Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda Yapılandırılmış Stajlar

325 Kan-Lenf-İmmün Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda I. Blok Haftalık Ders Programları:  26.11.2010 tarihinde güncellenmiştir.

326 Kan-Lenf-İmmün Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda II. Blok Haftalık Ders Programları:  28/02/2011 tarihinde güncellenmiştir

327 Kan-Lenf-İmmün Sistem Hastalıkları Staj Kurulunda III. Blok Haftalık Ders Programları:30/05/2011 tarihinde güncellenmiştir