ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2. Sınıf Program Rehberi

İkinci Sınıf AKTS listesi

İkinci Sınıf Ders Kurulları Not Payları

Kan ve Kas Sistemleri Ders Kurulu -09.10.2017 Tarihinde güncellendi.(09.20)

Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu - 18.10.2017 Tarihinde güncellendi.

Sindirim Sistemi ve Metabolizma Ders Kurulu - 12.01.2018  tarihinde güncellendi

Sinir ve Duyu Sistemleri Ders Kurulu            13.03.2018 tarihinde güncellendi.

Boşaltım ve Endokrin Sistemleri Ders Kurulu - 13.04.2018 Tarihinde güncellendi.

Üreme Sistemi ve Mikrobiyoloji Ders Kurulu  25.05.2018 Tarihinde güncellendi.

2. Sınıf Öğrenci Listeleri  (1 - 2. Guruplar A )  - (3-4 Guruplar B)  

 

Dönem 2 Mikrobiyoloji Uygulama Föyü (07.05.2018)