ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Fakülte Hakkında Genel Bilgiler

Fakültemiz, üniversitemizle birlikte 03.07.1992 tarihinde kurulmuş olup ilk öğretim elemanı 1993 tarihinde atanmıştır. Kuruluş işlemleri ve hizmet binaları tamamlandıktan sonra Fakültemiz, mezuniyet öncesi tıp eğitimine 1998 yılında 28 öğrenci, mezuniyet sonrası eğitimine ise 1996 yılında 3 ana dalda 6 tıpta uzmanlık öğrencisi ile başlamıştır.

Yeni hastane binasının temeli 1998 yılında atılmıştır. Aytepe’de Merkez Kampus içinde 80.000 metrekare kapalı alana sahip beş blok olarak planlanan hastanenin on iki yıl süren inşaat sürecinden sonra toplam 52.000 metrekare kapalı alana sahip üç bloktan oluşan bölümü tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
 
Hastanenin standart yatak sayısı 557 ve yoğun bakım yatağı 129 olmak üzere toplam yatak kapasitesi 686 olup hastalarımızın konforu için en ince detaylar düşünülmüştür. Ambulans helikopter hizmeti vermek için Üniversite Hastanesinde helikopter pisti mevcut olup tüm askeri ve sivil helikopterlerin inişine uygun olarak inşa edilmiştir.
 
MİSYONUMUZ
Fakülte misyonumuz: tıp etik kurallarını benimseyen ve ona uygun davranan; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış; araştırma, uygulama ve karar verme yeteneğine sahip; özgüvenli; toplum ve birey sağlığını korumayı ve hastaları tedavi etmeyi amaç edinmiş; mezun olur olmaz hizmet vermeye hazır donanımlı bir şekilde; iyi iletişim becerilerine sahip ekip lideri hekimler yetiştirmektir.
 
VİZYONUMUZ
Fakülte vizyonumuz: insan hayatı ve sağlığına değer veren; tıp alanındaki gelişmeleri sürekli izleyen ve uygulayan; toplum ve ülkenin sağlık ihtiyaç ve önceliklerini kavrayan; bilime katkı sağlama bilincinde olan, ekip lideri sorumluluğu ve bilincini taşıyan; hastalar ve yakınlarına, diğer sağlık görevlileri ile birlikte kaliteli bir hizmeti amaçlayan hekimler yetiştiren; ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen okullar arasında yer alan bir tıp fakültesi olmaktır.
 
ADÜTF MEZUN YETERLİLİKLERİ
Mezun olduğunda öğrencimizin,
Bakım sağlayabilen (Bireysel tedavi vermenin yanında hastasının fiziksel, mental, sosyal ihtiyaçlarını da dikkate alan, tedavinin her türünü sürekliliği olacak şekilde en yüksek kalitede uygulayan);
Karar verebilen (Etkinlik ve maliyet açısından ilgili koşullar altında en uygun tedaviyi seçebilen, Sınırlı kaynakları adil ve uygun şekilde paylaştırabilen);
İletişimci (Kişinin kendi sağlığını koruma ya da kazanma konusundaki katılımını sağlayabilen, aileleri ve toplumu sağlıklı yaşam tarzına ve sağlık çabalarının bir partneri olmaya ikna edebilen);
Toplum lideri (sadece basitçe bireysel tedavi vermekle kalmayıp toplum sağlığı aktiviteleriyle de ilgilenebilen);
Yönetici (İsabetli kararlar vermesini ve diğer partnerlerle yakın ilişki içinde multidisipliner bir takımda çalışmasını sağlayabilen, sağlık uygulamalarındaki eski ve yeni yöntemlerle sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetleri entegre edebilen)
Ekip Üyesi (Yardımcı sağlık personeli ve sosyal paydaşlarla bir ekip halinde çalışıp sağlıklı bir işbirliği kurabilen);
Araştırmacı (Hastası ve toplumu için sürekli araştıran, öğrenen ve öğreten)
Hekimler olmasını hedefliyoruz.
 
EĞİTİM MODELİMİZ
Eğitim modelimiz yatay ve dikey olarak entegre edilmiş olup karma sistemdir. Sürekli güncellemeye tabii eğitim yönergemizde klinik beceriler uygulamaları ve topluma dayalı tıp uygulamaları mevcuttur.
 
EĞİTİM DİLİMİZ
Eğitim dilimiz Türkçe’dir. Tüm akademik personel ve öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizce bilmeleri ve kendi literatürlerini takip edebilecek ve katkıda bulunacak düzeyde ilerletmeleri beklenmektedir.
 
İSTATİSTİKLER
Fakültemizde Eylül 2017 itibariyle 102 profesör, 35 doçent ve 91 yardımcı doçent ve 1 uzman olmak üzere toplam 229 öğretim üyesi bulunmaktadır.
 
Fakültemizde 1 Fakülte Sekreteri, 1 veteriner hekim, 16 idari personel, 3 sözleşmeli sekreter ve 9 sözleşmeli personel olmak üzere 30 idari personel görev yapmaktadır.
 
Ekim 2017 itibariyle 11 adet Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 19 adet Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ve 13 adet Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı bulunmaktadır.
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 9, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında 2, İç Hastalıkları Anabilim Dalında 8, Nöroloji Anabilim Dalında 2, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında 2, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında 1 ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 1 olmak üzere toplam 25 bilim dalı ile hizmet verilmektedir.
 
Eylül 2017 tarihi itibariyle öğrenci sayımız 1298’e ulaşmıştır. (700 erkek ve 598 kız öğrenci)
 
Mezuniyet sonrası eğitiminde Ekim 2017 itibariyle 41 programda 286 tıpta uzmanlık öğrencisine tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca 12 yan dal uzmanlığı programında toplam 11 uzman için mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.
 
Fakültemiz 968 tıp doktoru, 523 tıpta uzman, 34 yan dal uzmanı yetiştirmiştir.

Telefonlar:
Dekanlık
Santral: (256) 2132537-2121850
Faks: (256) 2120146
Başhekimlik
Santral: (256) 2142040
Telefon:  (256) 2147751 - 2126770
Faks: (256) 2136064