HABERLER / DUYURULAR

Türkiye’ de Karbon Ayak İzi Hesaplanan İlk Uluslararası Bilimsel Kongre

Türkiye’ de Karbon Ayak İzi Hesaplanan İlk Uluslararası Bilimsel Kongre
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi (ŞESAM) ve Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı işbirliği ile Uluslararası 1. Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nin Karbon Ayak İzini Hesaplanarak Türkiye’de bir ilke imza atıldı.
ŞESAM’ ın desteğiyle yürütülen çalışmayı, Anadolu Üniversitesi Ekoloji Anabilim Başkanı Prof. Dr. Cengiz TÜRE ve ŞESAM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Nurcan EK gerçekleştirdi.
Bu konuda ŞESAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlarından Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz şu açıklamalarda bulundu;
11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi’ nin  işbirliğiyle; başata Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkların yanı sıra çok sayıda ilgili kuruluşun desteği ve yoğun bir katılımla Kuzey Kıbrıs’ta “I. Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi‘nin” ilkini düzenledik. 
Kongrenin ana teması şehir, çevre ve sağlık olunca, çevresel sosyal sorumluluğumuz gereği bu konuda vermek istediğimiz mesajların, kendi etkinliklerimiz konusunda göstereceğimiz hassasiyetle daha güçlü olacağını düşündük.
Bu nedenle, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başlıca sorumlusu ve her türlü insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının uluslararası ölçütü olan karbon ayak izini, gerçekçi bir farkındalık yaratmak için kongremiz üzerinden ortaya koymaya çalıştık.
Aynı zamanda bu çalışmayla sonraki kongrelerimizde; hem daha küçük ölçekli bir karbon ayak izi yaratmayı hem de ürettiğimiz karbon ayak izine karşılık gelen ağaçlandırmalarla karbon yutakları oluşturarak  “sıfır karbon kongre” idealine ulaşmayı amaçlıyoruz.
Çünkü modern dünyada artık, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen olimpiyatlar, spor faaliyetleri, fuarlar, zirve toplantıları, kongre ve sempozyumlar gibi organizasyonların karbon ayak izi envanterleri çevresel sosyal sorumluluk gereği ortaya konuluyor.
Çalışmanın sonuçlarına ilişkin ise Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz şu bilgileri verdiler;
Prof. Dr. Cengiz TÜRE ve Öğr. Gör. Nurcan EK katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, kongre ve katılımcıların faaliyetleri nedeniyle toplam 16 ton / eşdeğer karbondioksit salımı gerçekleştiği belirlendi, Bunların ana faaliyetlere göre oransal dağılımına bakıldığında ise; % 78’ini uçakla ulaşım, % 16’sını konaklama, %3’ünü konferans salonlarındaki enerji tüketimi ve %3’ünü diğer kaynaklardan oluşan salımlar oluşturmaktadır.
Bu sonuçlara ilişkin ton cinsinden ve yüzde oranları olarak birlikte verilen değerler, aşağıdaki görselde sunulmuştur.
16 ton/eşdeğer karbondioksit miktarını somutlaştıracak olursak, 10 yaşında 3177 adet geniş yapraklı ağcın, 1 yıl içinde giderebildiği bir salıma karşılık geldiğini söyleyebiliriz.
Bu çalışmanın ülkemizde bu kapsamda gerçekleştirilen organizasyonlar için ilk ve iyi bir örnek olmasını umuyoruz.
Görsel: Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Kapsamında Gerçekleşen Karbon Ayak İzi (ton-eş.-CO2 ve yüzde)
 

ŞESAM ÇAĞRI

SİZLERİN KATILIMINI BEKLİYORUZ:
Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama Merkezi (ŞESAM) olarak 1. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi'nin Dünya üzerindeki karbon ayak izini SIFIRLAMAK için: 10 yaşında 3 bin 177 adet geniş yapraklı ağaç dikmek üzere bölgesinizde kampanya başlatmak ister misiniz?
HER İL 50 ADET 10 YAŞINDA GENİŞ YAPRAKLI AĞAÇ DİKSE BAŞARIRIZ.
"Ben varım, İlimde/ilcemde/köyumde/mahallemde/kampüsümde 2017de 50 adet 10 yaşında genis yapraklı ağaç dikerim/diktiririm. Bunu da ŞESAM'a raporlarım" diyen gönüllülerden cevap bekliyoruz.
Sevgilerimle
Prof Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ

Hoşgeldiniz

Yeni Tasarlanan Web Sistemimize Hoşgeldiniz.

Kıbrıs'ta Yapılan Uluslararası Kongrenin Karbon Ayak İzini Aydın'da Sıfırlandı

Üniversitemizden Haberler

Error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.
Line:  3
Text:  <html lang="tr">
Şehir Sağlığını Geliştirme Araş. Uyg. Merk./Adnan Menderes Üniversitesi