ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

ROMANLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN DUYURU

DUYURU
12 Haziran 2012 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 1.Danişma Kurulu/Çalışma Grupları toplantısında katılımcıların beyanları ve bugüne kadar yapılan saha çalışmaları, katılımlar vb. kapsamında Merkezimizle temasa geçen kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grubu listesi belirlenmiştir. Çalışma grubu listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca toplantıda belirlenen çalışma grupları aşağıda yer almaktadır.
ÇALIŞMA GRUPLARI
1- Eğitim Çalışma Grubu
2- Sağlık Çalışma Grubu
3- Konut-Barınma Çalışma Grubu
4- Nüfus, Sosyal Politikalar ve İstihdam Çalışma Grubu
5- İletişim ve Sivil Toplum Diyaloğu Çalışma Grubu
6- Tarih ve Sosyoloji Çalışma Grubu
7- Projeler Çalışma Grubu
8- Arşiv ve Dökümantasyon Çalışma Grubu
9- Sanat Çalışma Grubu
10- Dış İlişkiler Çalışma Grubu-
Çalışma grupların görev, yetki ve sorumlulukları Romanlar Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğine göre;
“Merkezin çalışma alanına giren konularda Merkeze destek vermek, Merkezin hizmetlerine katılmak üzere gönüllülük esasına göre çalışacak, en az ilköğretim mezunu, Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunan ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, ihtiyaçlara göre tanımlanan niteliklere sahip, hizmet modeline göre belirlenen sayıda görevlendirilen kişilerden” oluşan çalışma gruplarının oluşturulması gerekmektedir. Çalışma gruplarının görevleri aşağıda sunulmuştur:
a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli planları çerçevesinde belirlenen hizmet modellerini geliştirmek, hizmet sunmak, gönüllü çalışmaları organize etmek,
b) Merkezin Yönetim Kuruluna ve birimlerine önerilerde bulunmak,
c) Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa değerlendirme toplantısına katılmak,
ç) Yılda en az iki defa rapor yayınlamak.
Yukarıda adı geçen çalışma gruplarında yer almak isteyen gönüllülerin 22 Mart Cuma gününe kadar aşağıdaki mail adresine adı, soyası, çalıştığı kurum, iletişim bilgileri ve katılmak istediği çalışma grubunu belirtir bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir (örnek dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır).
e-mail: filizabaci@yahoo.com

Dilekçe Örneği

ROMANLAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Romanlar Araştırma Ve Uygulama Merkezi tarafından oluşturulan …………………………………………adlı çalışma grubunda görev almak istemekteyim. Gereğini bilgilerinize sunarım.

Adı Soyadı:
Çalıştığı Kurum:
İletişim Bilgileri:
e-mail adresi: