ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

HABERLER / DUYURULAR
Eyl
21
MERKEZ MÜDÜRÜ PROF. DR. E. DİDEM EVCİ KİRAZ, ANKARA’DA CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLAN “BÜYÜK ROMAN BULUŞMASI 2018” ETKİNLİĞİNE KATILIM SAĞLADI Merkez müdürü Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ, 11.04.2018 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmiş olan “Büyük Roman Buluşması 2018” etkinliğine katılım sağlamıştır.  
Eyl
17
ROMAN SORUNU VE AKADEMİK MÜKTESEBAT ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 13.03.2017 tarihinde Türkiye'de Romanlar üzerine çalışmalar yapan akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen ''Roman Sorunu ve Akademik Müktesebat Çalıştayı'' programı düzenlenmiştir.    
Eyl
17
MERKEZ MÜDÜRÜ PROF. DR. E. DİDEM EVCİ KİRAZ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN “ROMANLARIN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI YERLERDE SOSYAL İÇERMENİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK DESTEK PROJESİ” KAPANIŞ KONGRESİNE KATILIM SAĞLAMIŞTIR 31.10.2017 tarihinde merkez müdürü Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ Ankara’da gerçekleştirilen “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesine Yönelik Destek Projesi” kapanış kongresine katılım sağlamıştır.  
Eyl
17
MERKEZ MÜDÜRÜ PROF. DR. E. DİDEM EVCİ KİRAZ ROMAN VATANDAŞLARA YÖNELİK STRATEJİ BELGESİ KAPSAMINDA 23 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN İZLEME DEĞERLENDİRME KURULU’NUN TOPLANTISINA KATILIM SAĞLAMIŞTIR Merkez müdürü Prof. Dr. E. Didem EVCİ KİRAZ “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2016-2021 ve I. Aşama Eylem Planı 2016-2018” kapsamında 23 Şubat 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Kurulu’nun toplantısına katılım sağlamıştır.  
Eyl
17
EDİRNE İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ROMAN ÇALIŞTAYI’NA MERKEZİ MÜDÜRÜ E.DİDEM EVCİ KİRAZ KATILIM SAĞLAMIŞTIR 16-17 Ocak 2018 tarihinde Edirne ilinde gerçekleştirilen Roman Çalıştayı’na Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü E.Didem Evci Kiraz’ın katılım sağlamıştır.