Veteriner Fakültesi
 
Cerrahi Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı
ANA SAYFA
GENEL BİLGİLER
EĞİTİM - ÖĞRETİM
AKADEMİK PERSONEL
SİTE HARİTASI
BİLGİ EDİNME
İLETİŞİM FORMU
SERVİSLER
ARAMA
Google 

Dersler ve İçerikleri

Ders İçerikleri

 

VCR 501 Cerrahide Klinik  Muayene (1 0 1)

 

            Dersin içeriği Cerrahi Sağaltım için gelen hastaların sistematik muayenesi oluşturur.Bu konu içersinde büyük ve küçük hayvanların muayenesi;işitme sistemi,hareket sistemi,sindirim sistemi,görme sistemi ve deri hastalıklarına ilgili bozukluklar ile çeşitli hastalıkların diagnozunun konabilmesi için belli prensipler içinde ve belli sıraya göre hastanın muayenesinin yapılması yer alır.

 

VCR 502 Görüntüleme Yöntemleri (10 1)

 

             Çağdaş Veteriner Hekimlikte Görüntüleme Yöntemleri,günümüzdeki konumu her geçen gün önemi artmakta olan yöntemi oluşturmaktadır.Bu nedenle Veteriner Hekimlikte Rontgen cihazı hakkındaki bilgiler ,sindirim sisteminin görüntülenmesi , pneumografi, sistografi, artorgrafi, sialografi, miyelografi,tomografi ve ultrasonografi tekniklerinin öğrenilmesi için verilen dersleri içerir.

 

VCR 503 Hospitalizasyon (10 1)

 

            Veteriner hekimlikte hastane sağaltımlarının başlangıcını oluşturan hastanın muayeneye alınışı;alınış ile ilgili prosedürler,sorumluluklar,hayvan sahiplerinden hastaların yatış süreleri içersinde özen gösterilmesi gereken bilgiler belirtilir.Tür çeşitliliği olması nedeni ile her hayvan türüne ilgili barındırma koşulları,beslemeyle ilgili bilgiler,hastaların günlük bakımı,temizlik ve tımarları,günlük sağlık kontrolleri dersin konusunu oluşturur.

 

VCR 504 Pansuman ve Bandaj Yöntemleri (1 0 1)

 

            Dersin konusunu hayvan türlerine göre oluşan çeşitli yaralara gösterilmesi gereken özen,yaraların bakımı yaraların bakımından sonra uygulanması gereken pansuman ve pansuman çeşitleri,pansuman tespit araçları,pansumanının değiştirilmesi .Antiseptikli yaş kompresler,kuru pansuman bandaj malzemeleri,kırık sargıları ve bunların uygulamalarını oluşturur.

 

 VCR 505 Pre  ve Postoperatif Bakım (1 0 1)

 

             Preoperatif(Operasyon öncesi) Bakım operasyonlardan önce yapılması gereken temel incelemeler ile hastanın genel sağlık kontrollerini kapsar.Postoperatif(Operasyon sonrası) Bakım;operasyondan çıkan hastanın,yatırılması,destek sağaltımı ,beslenmesi ile pansumanların düzenli bir şekilde yapılması,ilaç ve serumların uygulanması ile ilgili bilgilerin verilmesini sağlar.

 

VCR 506 Yara ve Komplikasyonları (1 0 1)

 

            Yara ve komplikasyonları dersin içeriğini; küt cismin yaralarını,kesik yaraları,sivri cisim yaraları,ezik yaraları ,yırtık yaraları,ısırma yaraları,ateşli silah yaraları,zehirli yaralar ve parazitlere bağlı yaralanmalardan iler gelen yaralar ile bu yaralar sonucunda oluşan enfekte  olguların iyleştirilmesi,sikatrizasyon ve bölümleri,oluşabilecek komplikasyonlar ile yaralarda iyileşme olayını kapsar

VCR 507 Konservatif Kırık Sağaltımı (1 0 1)

 

            Dersin konusu içersinde kemik kırıklarının iyileşmesine  ait fizyolojik ve patolojik  değişiklikler,kemik kırıklarının bölümlendirilmesi,kırık onarım sürati,tramvatik şok,kallus komplikasyonları,kırık iyileşmesini etkileyen faktörler,bandaj uygulamaları,splint uygulamaları,iskelet traksiyonları ile klasik kafes istirahatlerini içeren konuları kapsayan bilgiler verir.

 

VCR 508 Anesteziklerin Kullanımı (1 0 1)

 

             Lisans eğitim ve öğretim üzerine hayvanın anesteziye hazırlanması,anestezi öncesi ileri kontrol yöntemleri ,genel anestezikler  ve analjezi yötemleri,lokal  anestezikler  ve lokal anesteziklerin çeşitleri ve çeşitli uygulama yerleri.hasta hayvanlarda katı,sıvı ve gaz anestezikler ile bunların kullanımı.kullanılan anastezik maddelerin oluşabilecek komplikasyonları dersin içersinde yer alır.

 

VCR 510 Otropedik Bozukluklar (1 0 1)

 

            Günümüz Veteriner hekimlik alanında ortopedik bozukluklar dersi içeriğini; özellikle yarış atları başta olmak üzere deve sığır koyun keçi kedi  ve köpeklerde şekillenen kongenital yada sonradan meydana gelen  ortopedik bozukluklar,oluşturur.bu ortopedik bozukluklar sonucunda oluşan hastalıkların tanımları nedenleri semptomları, ve sağaltımları üzerinde bilgi verilir.

VCR 520 Göz Hastalıkları   (2  0 2)

 

              Hayvan hastalıklarında önemli bir yer tutan bu konu içerisinde göz kapaklarının hastalıkları,sklera ve kornea hastalıkları,retina ve choroidea hastalıkları göz siniri ve  kasları hastalıkları ile görme bozuklukları yer almakta  ve aynı bölgeler üzerinde oluşan yaralanmalar ve sağaltımlarını içerir .Beslenme bozukluklarına bağlı olarak şekillenen körlük olguları özel olarak değerlendirilir.

 

VCR 521 Kondiler Kırıklar (2 0 2)

 

            Veteriner Hekimlik alanın küçük hayvan pratiğinde gelişmelere göre uyarlanmış bir ders konumundadır .muayenehane  hekimliğinde problemler yaratan bu konu içersind ekondiler kırıkların özel tanı ve sağaltım yöntemleri anlatılır.kondiler kırıkların sağaltımlarında  rush pin Mini titanyum Plak kirschner pin serklaj uygulamaları  bu konu içersinde   verilir.

 

VCR 522 Tırnak ve Boynuz Sağlığı (2 2 3)

 

Ekonomik açıdan değeri olan sığır ve atlarda tırnak sağlığı,sığırlarda boynuz sağlığı konuları içersinde ; boynuz ve tırnak anatomileri,tırnak uzaması,tırnak bakımı,ortopedik tırnak kesimi ,nallama teknikleri,tırnak banyosu,tırnak pansumanları,boynuz riskleri,boynuz kırıkları ,boynuz çıkıkları, boynuz köreltme yöntemleri ve teknikleri içeren konular işlenir.

 

VCR 523 Kanama (2 0 2)

 

            Günümüzde hayvanlarla ilgili trafik kaza sayısı artan bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu olguların dışında bazı hastalıklara bağlı olarak şekillenen kanamalar ile bazı operatif olgularda şekillenen kanamalar konu içersinde detaylı bir şekilde incelenmektedir. Pıhtılaşma, kanama şekilleri, kanamanın durdurulması ve kan nakilleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

VCR 524 Diş Bozuklukları ve Sağaltımı  (2 2 3)

           

            Küçük hayvan pratiğine yönelik olmakla beraber dersin içeriğinde büyük hayvanlara ilgili diş bozuklukları da işlenmektedir. Dişin hayvan türüne göre yapısı, diş ve çene anatomileri , sıra ve yerleşim düzensizlikleri, köpeklerde diş sağlığı, bakımı ve sağaltımı, at ve sığırlarda diş sağlığı, bakımı ve sağaltımı, kedilerde diş sağlığı, bakımı ve sağaltımı konuları işlenmektedir.

 

 

VCR 525 Cerrahide Diyet  (1 0 1)

 

            Veteriner Hekimlik alanında hayvan hastalıklarında, özellikle sistem hastalıklarına bağlı olarak şekillenen olgularda diyet konuları bu dersin içeriğini oluşturur. Ders içeriği olarak diyet konuları bu dersin içeriğini oluşturur. Ders içeriği olarak diyet tanımı, kapsamı, hangi hastalıklarda ve hangi olgularda, nasıl uygulanması gerektiği hayvan türlerine göre farklılıkları uygulama şekilleri ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi amacı ile verilir.

 

VCR 526 Yabancı Cisim Hastalıkları  (2 2 3)

 

            Her hayvan türüne ilgili yabancı cisim hastalıkları anlatılır. Atlarda kongromentlerin nedenleri ve sağaltımı, küçük hayvanlarda obstruksiyonlar önemli bölümleri içerir. Belirtilen hastalıkların cerrahi sağaltım ve cerrahi yöntemleri ders konuları içerisinde uygulamalı olarak verilir.

 

VCR 527 Sindirim Sistemi Hastalıkları (2 2 3)

 

            Sindirim sistemi başlangıcı ile bitiş noktası arasında tüm konular bu ders içerisinde yer alır. Ağız boşluğunun çok çeşitli hastalıkları, yemek borusu hastalıkları, gastro-intestinal sistem hastalıkları, mide ve duodenum hastalıkları dersin ağırlıklı bölümlerini oluşturur. Bunun yanında özellikle küçük hayvanlarda ve buzağılarda görülen bağırsak invaginasyonları, bağırsak dolaşımları, prolapsus recti, atresia ani, atresia coli, v.b. bu ders içerisinde yer alır.

 

VCR 528 Radyasyondan Korunma (1 0 1)

 

            Görüntüleme yöntemlerinde yer alan X ışınlarının hayvan ve insanlara verdiği zararlardan nasıl korunacağını içeren derstir. Dersin konularında iyonlayıcı radyasyonların biyolojik etkileri, radyasyon fiziği, radyasyon standardizasyonu ve kalibrasyonu, radyasyon cihazları, dış ve iç radyasyon tehlikelerinden korunma yöntemleri, temel güvenlik standartları, alan ve personel, teşhis tipi radyolojide korunma yer alır.

 

VCR 529 Sinir Hastalıkları (2 0 2)

 

            Özellikle günümüzde küçük evcil hayvanlarda sinir sistemi hastalıklarına sık karşılaşılmasından dolayı önemli bir yer almaktadır. Sinir sistemi hastalıkları içerisinde yer alan motorik sinir sistemi hastalıkları, sensible sinir sistemi hastalıkları, merkezi sinir sistemi hastalıkları, sinirlerde cerrahi girişim ve sinir sistemi sağaltımları derslerde verilecek konuları oluşturur.

 

VCR 530 Eklem Hastalıkları (2 0 2)

 

            Eklem hastalıkları ders içeriğini eklem anatomisi ve biyomekaniği konuları ile başlar. Eklemler ilgili enfeksiyon ve enfeksiyoz olmayan hastalıkları içermekle birlikte, intra artiküler kırıklar, superpoze olguları, artroskopi gibi hastalıklar başta olmak üzere diğer hastalıklara ilgili tanıları, semptomları, endikasyonları ve sağaltımları ile cerrahi girişimleri bu dersin içeriğini teşkil eder.

 

VCR–531 Asepsi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Uygulama Yöntemleri (2 2 3)

 

Cerrahi aletlerin niteliğine göre seçilmesi gereken asepsi yöntemi, sarf malzemesinin sterilizasyonu, Bu amaçla kullanılacak yöntemler ( sıcak hava sterilizasyonu, basınçlı buharla sterilizasyon, kaynatma ve flambaj yöntemi ile sterilizasyon, etilen oksit ile sterilizasyon ) implant materyallerin steril hale getirilmesi. Ellerin dezenfeksiyonu, eldivenlerin giyilmesi. Operasyon alanının dezenfeksiyonu, dezenfeksiyonda kullanılacak solüsyonun seçimi ve hazırlanması.

 

VCR–533 Ensizyon ve Diseksiyon Teknikleri (2 0 2)

 

Ensizyon ve diseksiyonda temel kurallar, içten dışa ve dıştan içe ensizyon teknikleri, basit ve bileşik ensizyonlar, keserek ve mekanik yöntemlerle diseksiyon elektroskalpel ve kullanım yerleri.

 

VCR–534 Dikiş Materyalleri ve Özellikleri (2 0 2)

 

Dikiş materyallerinde aranacak nitelikler, numaralandırma sistemleri, organik ve rezorbe olan dikiş materyalleri, organik ve rezorbe olmayan dikiş materyalleri, sentetik ve rezorbe olan dikiş materyalleri, sentetik ve rezorbe olmayan dikiş materyalleri, metal dikiş iplikleri ligament-tendo-kemik fiksasyonlarında kullanılan iplikler, yumuşak dokulara göre iplik seçimi, mikro cerrahide kullanılan iplikler, göz cerrahisinde kullanılan iplikler.

 

VCR–535 Tutma ve Bağlama Yöntemleri (2 0 2)

 

Tek tırnaklı hayvanların uysal hale getirilmesi Atların ayakta tutulması. Bacakların kaldırılarak tutulması. Tek tırnaklılarda yatırma yöntemleri Köstekle yatırma. Ankara yöntemi yatırma. Sığırların uysal hale getirilmesi. Sığırların ayakta tutulması. Sığırların yatırma yöntemleri. Küçük hayvanların (Koyun, Keçi, Dana, Köpek, Kedi ve Kanatlıların) tutulması ve uysal hale getirilmesi.

 

VCR–536 Yara İyileşmesi ve Etkileyen Faktörler (2 0 2)

 

Yaranın tanımı ve yara çeşitleri, açık ve doku kayıplı yaralarda uygulanan sağaltım yöntemleri, yaralarda iyileşme çeşitleri, biyolojisi, yara iyileşmesi üzerine etki eden faktörler.

 

VCR–537 Laparatomi Teknikleri (2 2 3)

 

Evcil hayvanlarda laparatomi için anatomik bilgi, endikasyonları, laparatomi uygulama yerleri (açlık çukurluğu, dorsal, genu kıvrımı, median, paramedian, latero-distal laparatomi, latero-ventral laparatomi, retro-umbilikal median laparatomi, paracostal laparatomi) ve yöntemleri.

 

VCR–539 Kedi ve Köpeklerde Genel Anestezi (2 0 2)

 

Kedi ve Köpeklerde anestezi, analjezi, sedasyon, anesteziye hazırlık, premedikasyon, anestezik ajanlar, intravenöz anestezi, inhalasyon anestezi, dissosiyatif anestezi, kas gevşetici ajanlar, neonatal anestezi.                                                          

 

VCR–540 Lokal Anestezi ve Uygulama Teknikleri (2 2 3)

 

Sinir fibrillerinin fonksiyonu ve anatomisi, Lokal anestezik maddeler, Atların baş bölgesinde sinir uzamı anestezi teknikleri, Atların ekstremitelerinde sinir uzamı anestezi teknikleri, Atlarda epidural anestezi, Ruminantlarda baş bölgesinde sinir uzamı anestezi teknikleri, Ruminantlarda epidural anestezi, Ruminantlarda paravertebral anestezi, I.V. regional anestezi teknikleri.

 

VCR–542 Kırıkların Sağaltım Yöntemleri (2 0 2)

 

Kırıkların konservatif ve operatif sağaltım teknikleri. Eksternal bandaj, atel uygulamaları, kapalı ve açık redüksiyon, kırıkların internal fikzasyonu, internal fikzasyon amacı ile kullanılan osteosentez materyalleri, vida, serklaj, pin ve plaka.

 

VCR–543 Herniorafi Teknikleri (2 0 2)

 

Evcil hayvanlarda karşılaşılan fıtıkların tanımı ve tanısı. Fıtık sağaltımında uygulanan dikiş materyalleri ve yöntemleri, greft kullanımı (organik greftler, inorganik greftler, ototransplantasyon). Tekniklerin uygulanmasında karşılaşılan komplikasyonlar ve önlenmesi.

 

VCR–544 Genel Anestezide Premedikasyon (2 0 2)

 

Evcil hayvanlarda uygulanan genel anestezi için sağlanan premedikasyonun önemi, gerçekleştirilmesi ve bu amaçla kullanılan ajanlar konu edilmektedir.

 

VCR–545 Temel Radyoloji (2 0 2)

 

Radyolojinin tanımı ve röntgen cihazının özellikleri, X ışını ve görüntü oluşumu, kaset ve çerçeveler, karanlık oda oluşturulması, sulu ve kuru sistem banyolar, filmin kasete yerleştirilmesi, radyografik pozisyonlar, çekim aralığı ve doz, düz ve kontrast radyografi, banyo ve kurutma, arşiv radyasyon patolojisi ve çalışanların korunması

 

VCR–546 Sıvı-Elektrolit Denge Bozuklukları (1 0 1)

 

Su dengesi ve suyun bedende dağılımı. Elektrolit maddeler ve anyon-katyon dengesi. Osmolalite ve dönüşüm formülleri. Normal su gereksinimi. Dehidrasyon tipleri. Sıvı kaybının hesaplanmasında kullanılan yöntemler. Sıvı seçimi, kristalloid ve kolloid sıvılar. Sıvıların veriliş yolları.

 

VCR–547 Osteosentez (2 0 2)

 

Perkutan intramedullar fiksasyon (Kirschner, steinmann, kuntscher, rush pinleri). Anterograd çivileme. Retrograt çivileme. Kemik ve metal plaklar (nötralizasyon, kompresyon, destek). İnterfragmental kompresyon (vidalama). 

 

VCR–548 Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonları (2 0 2)

 

Göbek kordonunun anatomi ve fizyolojisi, Göbek bölgesi lezyonlarına neden olan faktörler, göbek bölgesi lezyonlarının önlenmesi için uyulması gereken kurallar, yaygın göbek lezyonları (hernia umbilikalis, omphalitis, omphalophilebitis, omphaloarteritis, göbek apsesi, ulcus umbilikalis, hemoraji, urachus fistülü) ve sağaltım teknikleri.

 

VCR–549 Kastrasyon ve Uygulama  Teknikleri (2 2 3)

 

Kastrasyonun endikasyonları, kastrasyon teknikleri, kansız yöntem, kanlı yöntem, açık kastrasyon, kapalı kastrasyon, atlarda kastrasyon, boğalarda kastrasyon, teke ve koçlarda kastrasyon, köpek ve kedilerde kastrasyon

 

VCR–551 Kolumna Vertebralis’in Cerrahi Hastalıkları (2 0 2)

 

Evcil hayvanlarda gözlenen columna vertebralis lezyonlarının çeşitleri (travma, disk protruzyonu, diskospondilitis, kırık ve luksasyonları) nedenleri, semptomları  ve sağaltım olanakları.

 

VCR–552 Operasyon Öncesi Hazırlık (2 0 2)

 

            Hastanın değerlendirilmesi ve anestezi protokolunun oluşturulması, açlık periyodu ve gıda sınırlaması, kan volümü ve basıncının dengelenmesi, antimikrobiyel sağaltım operasyon bölgesinin mekanik temizliği, hareketsizliğin sağlanması.

 

VCR–554 Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları (2 0 2)

 

Cerrahi anatomi, diagnostik yöntemler, karaciğer rezeksiyonu, karaciğer hastalıkları ve bozuklukları, karaciğer travması, karaciğer rupturu, karaciğer tümörleri ve kistleri, karaciğer apsesi, ekstrahepatik portal venöz bozukluklar, safra yolları, anatomi ve fizyoloji, safra yolları bozukluklarında tanı, safra kesesi ve kanalları hastalıkları, safra taşları, travmatik bozukluklar, safra yolu tıkanıklıkları, safra yolu bozukluklarında cerrahi yaklaşımlar              

                

VCR–555 Köpeklerde Ekstremite Amputasyon Uygulamaları (2 2 3)

 

Kedi ve köpeklerde ön ve arka ekstremite amputasyonlarında endikasyon, alınması gereken önlemler, operatif yaklaşım, teknik ve postoperatif bakım.

 

VCR–557 Koterizasyon (2 0 2)

 

Evcil hayvanlarda kronik yangıların sağaltımında uygulanan sağaltım yöntemlerinden  koterizasyon endikasyonları uygulama yöntemleri (otokoter, elektrokoter, kimyasal koterizasyon).

 

VCR–558 Kornea ve Konjunktiva Hastalıkları (2 0 2)

 

Evcil hayvanlarda kornea ve konjunktiva hastalıklarının (keratitis, konjunktivitis) nedenleri, klinik görünümü ve sağaltımı.

 

VCR–559  Sığırlarda Yabancı Cisim Hastalıkları (2 0 2)

 

Sığırlarda yabancı cisimlerden ileri gelen hastalıkların nedenleri, semptomları, tanı ve sağaltımları konu ediliyor.

VCR–560 Sığırlarda Parmak Amputasyon Uygulamaları (2 2 3)

 

Sığırlarda parmak amputasyonu endikasyonları, uygulama yöntemleri, kontrendikasyonları ve protez uygulamaları.

 

VCR–562 Ürogenital Sistem Hastalıkları ve Operasyon Teknikleri (2 2 3)

 

Evcil hayvanlarda ürogenital hastalıkların cerrahi yaklaşımları (sistotomi, urethrotomi, taş, tümör olguları)  ve sağaltımları konu ediliyor. Radyografisi için uygulanabilecek teknikler, kullanılacak kontrast maddeler ve dozlar.

 

VCR–563 Sindirim Sisteminin Radyografisi (2 0 2)

 

Evcil hayvanlarda sindirim sistemi organlarının radyografisi için uygulanabilecek teknikler, kullanılacak kontrast maddeler ve dozlar.

 

VCR–564 Atlarda Topallık Muayenesi (2 0 2)


Topallığın inspeksiyonda değerlendirilmesi, yürüyüş kusurları, provakasyon deneyleri, bel bölgesinden kaynaklanan topallıklar, spinal ataksi ve muayene tekniği, diagnostik anestezi.


[ Önceki Sayfaya Geri Dön ]

Bu konu en son 18 Ağustos 2017 (11:15) tarihinde okunmuştur
Konu toplam 6173 kişi tarafından okunmuştur.
Veteriner Fakültesi Ziyaretçi İstatistikleri
Cerrahi Anabilim Dalı Site Sorumluları